Podzim na Doupově

Podzim barví stromy do malířské palety a na Doupově tomu není jinak. Lokality, na kterých v rámci projektu provádíme úpravy, abychom vylepšili životní prostředí tetřívka obecného, letos vítají podzimní sezónu v nové podobě.

Hloh obecný je jedním z kěřů, které pokrývají značnou plochu Doupovských hor. S dalšími dřevinami zde vytváří téměř neprostupné houštiny, ve kterých zejména divočáci hledají úkryt a obživu.

A právě prase divoké představuje velké riziko pro tetřívka obecného a jeho přežití. Divočáci mhoou během pastvy narazit na hnízdo, které tetřívci chystají na zemi. Následně dojde k predaci vajíček, čímž je ohrožena tetřívkova raprodukce.

Kácení a frézování sukcesní vegetace má za cíl vytvořit otevřenou krajinu a omezit tak úkrytové možnosti pro divočáky, ale i další predátory. Tetřívek pak má lepší přehled, co se kde děje a není vyrušován.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.