Kontakt

Hlavní řešitel projektu

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Strnady 136, 252 02 Jíloviště
E-mail: podatelna@vulhm.cz

Partneři projektu

Vojenské lesy a statky, divize Karlovy Vary
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
E-mail: podatelna.vary@vls.cz

Norwegian Institute for Nature Research
Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim, Norsko
E-mail: firmapost@nina.no