Podzim na Doupově

Podzim barví stromy do malířské palety a na Doupově tomu není jinak. Lokality, na kterých v rámci projektu provádíme úpravy, abychom vylepšili životní prostředí tetřívka obecného, letos vítají podzimní sezónu v nové podobě. Hloh obecný je jedním z kěřů, které pokrývají značnou plochu Doupovských hor. S dalšími dřevinami zde vytváří téměř neprostupné houštiny, ve kterýchPokračovat ve čtení „Podzim na Doupově“