„Jarní úklid“ na Doupově

Neprostupné křoviny, ve kterých často číhá nebezpečí. I takovou tvář mají lokality, na kterých se vyskytují poslední doupovští tetřívci. Ačkoli by se mohlo zdát, že je hustý vegetační porost výhodou, skýtající dostatek potravy a úkry, u tetřívka obecného tomu tak není. Zvláště na Doupově, kde jsme pomocí sledování umělých hnízd zjistili, že největším nepřítelem černých rytířů je zde divočák. Samotáři i celé rodinky divokých prasat vyhledávají útočiště v hustém trnkoví a představují tak bezprostřední ohrožení jak hnízdům s vajíčky, tak dospělcům, které ruší při toku a shánění potravy.

V rámci našeho projektu jsme se již na přelomu zimy a jara pustili do renovace tetřívčích lokalit. Cílem těchto zásahů je rozvolnění a otevření krajiny. Ta může následně sloužit jako prostor pro tokaniště, či jako prostřený stůl díky pestřejšímu složení druhů rostlin a tím i hmyzu. Na otevřené ploše mají také tetřívci lepší přehled o tom, co se děje kolem nich, a případné nebezpečí zaznamenají včas a odletí.

A jaké to byly konkrétní zásahy? V mozaikovité struktuře byla odstraněna vzrostlá vegetace pomocí vyřezávání a frézování. Stromy a keře včetně pařízků byly odstraněny a dřevní hmota odvezena. O rozdílech mezi původní, buření a křovím zarostlou krajinou a novými otevřenými lokalitami se můžete přesvědčit na fotografiích.

Zdá se vám, že je to smutný pohled? Tak jen počkejte, až to tu zaroste opět travou a květinami, a třeba se dočkáte i tokajícího tetřívka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.