Home

Management biotopů
s výskytem tetřívka obecného v oblasti Doupovských hor

Projekt podpořený z Norských fondů

Hlavní aktivity projektu


Ochrana ohroženého druhu (Tetřívka obecného) vytvářením vhodných stanovišť

Sledování úspěšnosti hnízdění a vývoje počtu jedinců na nově vytvořených lokalitách

Seznámení veřejnosti s výsledky prostřednictvím workshopů, schůzek a informačních materiálů

Aktuální informace

Podzimní aktivity projektu se nesou v duchu kontroly provedených úprav a případných vylepšní. Zejména zachování ploch bez vzrostlé vegetace je pro úspěch projektu důležité. Brzy se můžete těšit na výsledky dokumentace pomocí dronu.

Napište nám