Home

Management biotopů
s výskytem tetřívka obecného v oblasti Doupovských hor

Projekt podpořený z Norských fondů

Hlavní aktivity projektu


Ochrana ohroženého druhu (Tetřívka obecného) vytvářením vhodných stanovišť

Sledování úspěšnosti hnízdění a vývoje počtu jedinců na nově vytvořených lokalitách

Seznámení veřejnosti s výsledky prostřednictvím workshopů, schůzek a informačních materiálů

Aktuální informace

Duben a květen byly měsíce tetřívčího toku. Spolu s kolegou z AOPK jsme navštívili Doupovské lokality, abychom zjistili, kolik kohoutků se letos do toku zapojuje.  V příspěvku „Jarní úklid“ na Doupově se můžete podívat, jak se změnila stanoviště po provedených úpravách.

Napište nám