První workshop (22. 7. 2021)

Dne 22. 7. 2021 se uskutečnil první plánovaný workshop za účelem detailního seznámení všech zúčastněných stran s aktuální situací a projednání dalších kroků, zejména pak návrhu managementových opatření na zájmových lokalitách. Workshop byl složen z terénní exkurze na zájmových lokalitách a přednáškové části. Pozvánka s programem workshopu a prezentace účastníků jsou ke stažení na odkazech níže.

Prezentace ke stažení:

Ing. Jan Cukor, Ph.D. — Současný stav populace tetřívka v Norsku
Bc. Vít Tejrovský — Vývoj populace tetřívka obecného v Doupovských horách
Ing. Lucie Hambálková — Vliv predátorů na početnost tetřívka obecného
Ing. Rostislav Linda, Ph.D. — Představení záměrů a aktivit projektu