Osvěta

Součástí našeho projektu je také propagace jeho tématu. K tomu nám slouží materiály, které můžeme použít na veřejných akcích. Letos k nim přibylo např. pexeso, jehož tvorbu jsme si velmi užili. Prezentaci našeho Útvaru myslivosti a tetřívčího projektu můžete navštívit na událostech spojených s lesnickou a mysliveckou tématikou.

O tetřívkovi mluvíme také na mezinárdní úrovni. Při příležitosti 15. sympozia věnovanému tetřevovitým jsme navštívili Polsko, kde jsme měli možnost diskutovat o situaci ohroženého černého rytíře a přístupu k ochraně tetřevovitých s mnoha uznávanými vědci. Např. z Belgie pocházel příspěvek, který uvažoval, zda vakcinace lišek obecných ovlivnila jednu ze subpopulací tetřívka obecného. Predace je jedím z hlavních faktorů, které ohrožují tento druh.

Diskuze na téma tetřívka obecného, vývoj jeho populace u nás i ve světě a příležitostech ke zlepšení jeho životních podmínek je důležitá pro jeho zachování. Poznávání faktorů, které jej ohrožují, práce na jejich eliminaci a naopak podpora potravní nabídky a úprava biotopů patří mezi základní aktivity. Velkou pomocí pro ochranu tetřívka by byl plán péče vytvořený naší vládou. Proto je potřeba šířit informace jak mezi laickou, tak odbornou veřejností.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.