Návštěva z Norska a závěrečný workshop

V týdnu od 29.5. do 1.6. jsme měli tu čest pohostit pana Oddgeira Andersena, Ph.D. z instituce NINA (Norský institut pro výzkum přírody). V rámci návštěvy jsme připravili bohatý program, který zahrnoval workshop na Doupově, návštěvu Krkonošského národního parku a prohlídku naší obory.

Exkurze ve VÚ Hradiště

První den programu jsme zahájili exkurzní částí workshopu. Účastníkům byly představeny lokality, na kterých jsme v rámci projektu provedli navržená opatření s cílem zlepšit podmínky pro život tetřívka. Prohlédli jsme si mozaikovitě upravená stanoviště, na kterých vznikly otevřené plochy vhodné pro sběr potravy a případný tok kohoutků. Shlédli jsme také liniovou a skupinovou výsadbu odrostků jeřábu ptačího, který patří na tetřívčí jídelníček.

Přednášková část workshopu v obci Dubina.

Na terénní pohůzku jsme navázali přednáškovou částí workshopu v sálu Penzionu Dubina. Jako první přednesl příspěvek pan Tejrovský z AOPK, který hovořil o aktuálním stavu a vývoji populace tetřívka obecného v ptačích oblastech v Krušných horách. Následně byl posluchačům představen projekt, jeho průběh a první výstupy. Poté se ujal slova pan Oddgeir Andersen, který představil současnou situaci tetřívka v Norsku, včetně managementových opatření nejen pro tento vzácný druh. Pan doktor Luděk Bufka z Národního Parku Šumava rozšířil informace o českém tetřívkovi prezentací ze šumavské oblasti a příspěvkovou část zakončil pan doktor Jan Matějů podrobnou ukázkou současných tokanišť v oblasti západních Krušných hor. Následovala volná diskuze s občerstvením v podobě rautu.

Návštěva tetřívčích center v KRNAP.

V úterý 30. 5. jsme se s naším hostem přesunuli do Krkonošského národního parku, kde nás čekalo setkání se zaměstnanci správy parku. Na večerní posezení navázala vycházka k tetřívčím centrům druhý den ráno. V této části se k nám připojili také kolegové z Polska. Průvodcem byl pan Ing. václav Tomášek, který hovořil o managementu tetřívčích center a o ochranných opatřeních, mezi něž patří také plašítka instalovaná na lanovky.

Přehlídka daňčích shozů v Oboře Březka

Čtyřdenní program jsme zakončili v oboře Březka, kde jsme představili letošní sbírku daňčích shozů a vysvětlili našemu Norskému kolegovi systém bodování trofejí. Následovala diskuze na téma tetřívků a mysliveckého managementu v našich zemích. Věříme, že se Oddgeirovi návštěva líbila a že do budoucna navážeme ve spolupráci v dalších výzkumných projektech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.