Plodonosné dřeviny, pro tetřívka živiny

Dospělí jedinci tetřívka obecného vyhledávají potravu na zemi i na stromech. Živí se mimo jiné pupeny listnatých stromů – oštipují břízy, vrby, jehnědy lísky a mladé listy. Sbírají také lesní plody, mezi které patří především borůvky, brusinky, plody jalovce nebo maliny. Mezi další zdroje potravy patří žaludy, bukvice, obilky a různé druhy semen lesních bylin včetně jejich výhonů a lístků. V zimním období v potravě převažují pupeny listnatých dřevin, ale také borovice či modřínu. Dospělí jedinci konzumují také živočišnou potravu, která ovšem nečiní podstatnou část na rozdíl od kuřat, u kterých v prvních 14 dnech života tato složka převldádá. Kuřata vyhledávají různá vývojová stáda brouků, blanokřídlých a dvoukřídlýcha dalších druhů hmyzu (Červený, 2009).

Zvyšování pestrosti potravy na tetřívčích lokalitách je součástí našeho projektu. Pro Doupovské hory jsme vybrali doplnění stanovišť jeřábem ptačím, který spadá mezi dřeviny, jejichž plody se tetřívek živí. Na podzim roku 2022 jsme v zájmové oblasti vysázeli celkem 494 odrostků (stromků s výškou 160 – 180 cm) tohoto stromu. Výsadba byla provedena formou alejí a stromky byly opatřeny individuální ochranou, aby nedocházelo k jejich poškození působením zvěře. Věříme, že jeřábi obohatí jídelníček doupovských tetřívků a přispěji ke stabilizaci místní populace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.